Có 1 kết quả:

hiệu triệu

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Kêu gọi, triệu tập dân chúng. ◇Hán Thư 漢書: “Hiệu triệu tam lão hào kiệt hội kế sự” 號召 三老豪桀會計事 (Trần Thắng truyện 陳勝傳) Kêu gọi triệu tập các bậc trưởng lão và anh hùng hào kiệt họp bàn mưu tính công việc.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Kêu gọi đám đông.