Có 2 kết quả:

háchkhích
Âm Hán Việt: hách, khích
Unicode: U+8669
Tổng nét: 18
Bộ: hô 虍 (+12 nét)
Hình thái: ⿰𡭴
Nét bút: 丨丶ノ丨フ一一丨ノ丶丨一フノ一フノフ
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình 3

Dị thể 3

1/2

hách

phồn & giản thể

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Rất sợ hãi.

khích

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

1. hổ ruồi (một loài nhện ăn ruồi)
2. (xem: khích khích 虩虩)

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) ① Hổ ruồi (một loài nhện ăn ruồi);
② 【虩虩】 khích khích [xìxì] Nơm nớp, phập phồng (lo sợ).

Từ ghép 1