Có 1 kết quả:

cầu long

1/1

cầu long

giản thể

Từ điển phổ thông

con rồng có sừng