Có 1 kết quả:

cầu nhiêm

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Râu quăn. ◇Tam quốc diễn nghĩa 三國演義: “Lưỡng tí hữu thiên cân chi lực, bản lặc cầu nhiêm, hình dong thậm vĩ” 兩臂有千斤之力, 板肋虯髯, 形容甚偉 (Đệ nhị thập bát hồi).

Một số bài thơ có sử dụng