Có 1 kết quả:

xà cung

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái cung trông như hình con rắn. Thấy cái cung mà tưởng là con rắn. Chỉ sự lo sợ vẩn vơ. Thường nói: » Xà cung thạch hổ « ( thấy cây cung tưởng con rắn, thấy tảng đá tưởng con cọp ).