Có 2 kết quả:

cật khươngkiết khương

1/2

cật khương

phồn & giản thể

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Con bọ hung.

kiết khương

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

con bọ hung