Có 1 kết quả:

cáp hôi

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Vỏ sò đốt thành tro, có thể dùng để sơn tường vách.