Có 1 kết quả:

tề tào

1/1

tề tào

giản thể

Từ điển phổ thông

một loài sâu nhỏ trong vườn