Có 1 kết quả:

nga mi

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Râu của con ngài. Chỉ lông mày của người con gái đẹp, cong vút và dài như râu con ngài ( đôi khi chỉ cả lông mày đàn ông ). » Mày ngài lẫn mặt rồng lồ lộ, sắp song song đôi lứa nhân duyên «. ( C.O.N.K ). » Đa tình chi mấy bạn nga mi « ( Nguyễn Công Trứ ).

Một số bài thơ có sử dụng