Có 1 kết quả:

ngô công

1/1

ngô công

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

con rết

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Con rết ( rít ).

Một số bài thơ có sử dụng