Có 1 kết quả:

phỉ liêm

1/1

phỉ liêm

giản thể

Từ điển phổ thông

con gián