Có 1 kết quả:

mật nguyệt

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tháng đầu tiên sau ngày cưới. Ta cũng gọi là Trăng mật. ( Honey-moon ).