Có 1 kết quả:

tích dịch

1/1

tích dịch

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

con thằn lằn

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Con thằn lằn. Con tắc kè.

Một số bài thơ có sử dụng