Có 2 kết quả:

uyển diênuyển duyên

1/2

Từ điển trích dẫn

1. § Cũng viết là “uyển diên” 宛延.
2. Bò ngoằn ngoèo (như loài rắn). ◇Liêu trai chí dị 聊齋志異: “Kí khứ, khoảnh chi phục lai, uyển diên tứ ngoại” 既去, 頃之復來, 蜿蜒笥外 (Xà nhân 蛇人) Thả đi rồi, một lát (con rắn) lại quay trở về, bò quanh bên cái sọt.
3. Quanh co, uốn khúc.
4. ★Tương phản: “bút trực” 筆直.

Một số bài thơ có sử dụng

uyển duyên

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

1. rắn bò vòng vèo
2. địa thế quanh co

Một số bài thơ có sử dụng