Có 1 kết quả:

tưu mâu

1/1

tưu mâu

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

con cua gai

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Loài cua có gai, ở biển.