Có 1 kết quả:

lâu cô

1/1

lâu cô

phồn thể

Từ điển phổ thông

con dế mèn

Từ điển trích dẫn

1. Dế nhũi, một thứ côn trùng ở lỗ làm hại lúa và nho.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Con dế trũi — Xấu xí.

Một số bài thơ có sử dụng