Có 2 kết quả:

bành kìbành kỳ

1/2

bành kì

phồn & giản thể

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Con cáy, thuộc giống cua.

Một số bài thơ có sử dụng

bành kỳ

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

con cáy, con còng cọng

Một số bài thơ có sử dụng