Có 1 kết quả:

lạp chúc

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cây nến ( đèn cầy ) — Lí Thương Ẩn 李商隐 có câu thơ: » Lạp chúc hữu tâm hoàn tích biệt, thế nhân thuỳ lệ đáo minh thiên 蠟燭有心還惜别, 替人垂淚到明天 — Cây đèn sáp có tiếc nỗi li biệt, thế người rơi lệ đến trời sáng. » Trong rèm, dường đã có đèn biết chăng « ( Chinh Phụ Ngâm ).

Một số bài thơ có sử dụng