Có 1 kết quả:

lệ hoàng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thịt của con bò.