Có 1 kết quả:

tàm xá

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Căn nhà dùng để nuôi tằm.