Có 1 kết quả:

huyết khí

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Máu và hơi thở — Chỉ tính tình nóng nảy hung bạo.

Một số bài thơ có sử dụng