Có 1 kết quả:

huyết thanh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chất nước trong, lấy từ trong máu ra ( Serum ).