Có 1 kết quả:

huyết tương

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chất nước trong máu ( Plasma ).