Có 1 kết quả:

huyết cầu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thành phần của máu, gồm những hạt nhỏ li ti, có Hồng huyết và Bạch huyết cầu. Cũng gọi là Huyết luân ( Globules ).