Có 1 kết quả:

huyết quản

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ống dẫn máu trong cơ thể.