Có 2 kết quả:

khánkhản
Âm Hán Việt: khán, khản
Âm Pinyin: kǎn, kàn
Unicode: U+884E
Tổng nét: 9
Bộ: hành 行 (+3 nét)
Hình thái: ⿴
Nét bút: ノノ丨一一丨一一丨
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình 2

Dị thể 1

Một số bài thơ có sử dụng

1/2

khán

phồn & giản thể

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) ① Vui hoà, vui vầy;
② 【衎然】khán nhiên [kànrán] Yên ổn.

khản

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

vui vầy

Từ điển trích dẫn

1. (Tính) Vui vẻ, hoan lạc.
2. (Tính) Tự đắc.
3. (Tính) Yên ổn, an định.
4. (Tính) Cương trực, cứng cỏi.
5. (Động) Ra khỏi.
6. (Danh) Họ “Khản”.

Từ điển Thiều Chửu

① Vui vầy.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) Cương trực, ngay thẳng (như 侃, bộ 亻).