Có 1 kết quả:

nhai phường lân xá

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Bà con lối xóm, hàng xóm láng giềng.