Có 1 kết quả:

vệ tinh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thiên thể xoay quanh một hành tinh.