Có 1 kết quả:

y quan cầm thú

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Loài vật mà mặc áo đội mũ. Tiếng dùng mắng nhiếc bọn người quyền quý mà lòng dạ xấu như loài cầm thú.