Có 1 kết quả:

y duệ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tà áo. Vạt áo. Ống tay áo.