Có 1 kết quả:

y trang

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỉ chung quần áo hành lí khi đi xa — Chỉ chung quần áo và các đồ đeo trên người, tức áo quần và đồ trang sức.