Có 1 kết quả:

biểu xích

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Cái chấm ở đầu súng dể nhắm bắn (tiếng Pháp: point de mire).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bộ phận nhắm bắn trên cây súng, để điều chỉnh xa, gần, cao, thấp, coi như cái thước đặt biệt.