Có 1 kết quả:

suy sơn bại thuỷ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Núi mòn sông nát, chỉ cảnh đất nước tan nát.