Có 1 kết quả:

đại thử

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Con chuột có túi ở trước ngực, tức con Kangourou, tên khoa học là Macropus Giganteus.