Có 1 kết quả:

bổ thiên dục nhật

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Theo thần thoại Trung Hoa, “Nữ Oa bổ thiên” 女媧補天 (vá trời), “Hi Hòa dục nhật” 羲和浴日 (tắm cho mặt trời). Tỉ dụ tận lực vãn hồi ách hiểm nguy, công lao to lớn.