Có 1 kết quả:

liễm nhẫm

1/1

liễm nhẫm

giản thể

Từ điển phổ thông

sửa vạt áo cho ngay ngắn để lạy (chỉ phụ nữ lúc hành lễ thời xưa)