Có 1 kết quả:

biển cấp

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Độ lượng hẹp hòi, tính tình nóng nảy.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nóng nảy, gấp rút.