Có 2 kết quả:

cát phuhạt phu

1/2

cát phu

phồn & giản thể

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Kẻ nghèo hèn.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Kẻ nghèo hèn.