Có 1 kết quả:

lam lũ

1/1

lam lũ

giản thể

Từ điển phổ thông

quần áo rách rưới bẩn thỉu