Có 1 kết quả:

sâm li

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dáng áo quần lượt thượt .