Có 1 kết quả:

sấn sam

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Áo lót mình thời xưa — Ngày nay còn chỉ cái áo sơ mi.