Có 1 kết quả:

tập tước

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Con cháu được ban danh vị triều đình, nối tiếp ông cha.