Có 1 kết quả:

tây bá lợi á

1/1

Từ điển trích dẫn

1. “Tây Bá Lợi Á” 西伯利亞 tiếng Anh: Siberia.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Phiên âm của Siberia, vùng đất bắc bộ Á châu, thuộc Nga.