Có 1 kết quả:

tây nguyên

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Phép tính năm của người Âu Mĩ, kể năm Thiên chúa giáng sinh làm năm đầu.