Có 1 kết quả:

tây hồ thi tập

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên tập thơ bằng chữ Hán của Nguyễn Gia Thiều, danh sĩ thời Lê mạt.