Có 1 kết quả:

tây tạng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một nước ở phía Tây Trung Hoa ( Tibet ).