Có 1 kết quả:

tây hiên

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mái hiên ở phía Tây. Chỉ nơi hẹn hò của trai gái ( trong truyện Tây sương kí, Thái Oanh Oanh và Trương Quân Thuỵ thường hẹn gặp nhau ở mái hiên phía tây ). Hát nói của Cao Bá Quát: » Mái tây hiên nguyệt gác chênh chênh «.

Một số bài thơ có sử dụng