Có 1 kết quả:

tây đô

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên thành phố ở Thanh hoá. Nơi đặt triều đình của Hồ Quý Li, còn gọi là thành Tây giai — Một tên chỉ tỉnh lỵ Cần thơ của tỉnh Phong dinh, coi như thủ đô của miền Tây Việt Nam Cộng Hòa.

Một số bài thơ có sử dụng