Có 1 kết quả:

quan tướng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Xem xét diện mạo dáng dấp bên ngoài mà biết được cuộc đời một người. Xem tướng.