Có 1 kết quả:

quan tượng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Xem xét những điều xảy ra trên trời để biết sự thay đổi của thời tiết khí hậu.